Duurzaam groendak aanleggen Apeldoorn

Het aanleggen van een levend, groen dak in Apeldoorn is een mooie stap naar duurzamer wonen. Een sedumdak zorgt ervoor dat je huis lekker koel blijft in de zomer en beter geïsoleerd is in de winter. Een groendak kan bestaan uit verschillende kruiden, grassen en (sedum)planten en wordt ook wel ecodak of sedumdak genoemd. 

 

Het aanleggen van een groendak in Apeldoorn is om meerdere redenen een duurzame keuze:

 • Vergroot de biodiversiteit in Apeldoorn. Het gaat niet goed met de bijen en insecten in Nederland. Door het aanleggen van een groendak ondersteun je de biodiversiteit en verbetert de luchtkwaliteit.
 • Betere isolatie. Een groendak houdt je huis tot wel 4 graden koeler in de zomer en houdt je huis warmer in de winter.
 • Minder onderhoud aan je dak. Een laag GroendakTegels beschermt je dak tegen schadelijke UV-straling. Een groendak gaat tot wel 50 jaar mee.
 • Door klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met extreem weer. Een groendak voert het water af en verkleint de kans op wateroverlast.
 • Voor iedereen die meedoet, planten wij een boom. Je kan zelf ook een boom laten planten.

Klik hieronder om direct naar alle producten te gaan voor je groendak in Apeldoorn of lees voor meer informatie.

Is er groendak subsidie?

Overtollig regenwater kan worden opgevangen door een groendak. Dit helpt overstroming van het riool voorkomen. Gemeenten zoals Apeldoorn en waterschappen zijn hier blij mee, omdat groene daken helpen tegen wateroverlast. In veel gemeenten is er subsidie beschikbaar voor de aanleg van een sedumdak, zo ook in Apeldoorn. Bij verduurzaming helpen de subsidieregelingen om de groene daken in Nederland te laten groeien in oppervlakten. 

Groendak subsidie Apeldoorn

Inwoners van Apeldoorn die het dak van hun schuurtje, uitbouw, garage of woning vergroenen door middel van een groendak, kunnen hiervoor een subsidie krijgen. Met de subsidieregeling wil gemeente Apeldoorn huiseigenaren stimuleren hun woonomgeving te vergroenen. Dit draagt bij aan de bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering.

Je komt in aanmerking voor de subsidie als je als particulier een sedumdak wil (laten) aanleggen die voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 • U bent eigenaar van het pand (huurders mogen ook subsidie aanvragen, maar bij de aanvraag dient de huurder van het pand een door de eigenaar van het pand ondertekende verklaring te overleggen waarin blijkt dat de eigenaar de huurder toestemming geeft tot het verrichten van het afkoppelen van het hemelwater en dat de eigenaar verklaart dat de afgekoppelde situatie in stand blijft);
 • Het pand is voor 2012 gebouwd en staat in een gebied met gemengd rioolstelsel (de witte gebieden op de kaart);
 • De regenpijpen zijn nu nog aangesloten op het riool;
 • Het dakoppervlak is minimaal 30 m²;
 • Is uw dakoppervlak kleiner dan 30 m2 dan mag u uw aanvraag samenvoegen met bijvoorbeeld uw buren of een ander adres in Apeldoorn om zo toch boven de vereiste 30 m2 dakoppervlak te komen. Dit andere dak moet ook aan alle overige subsidievoorwaarden voldoen, maar de daken hoeven niet aaneengesloten te zijn;
 • De constructie van uw dak is geschikt voor het extra gewicht;  Dit kan op twee manieren: door middel van een verschilberekening of door het aanleveren van een constructieve berekening.
 • Het groene dak krijgt minimaal drie lagen: een wortelkerende-, substraat- en vegetatielaag;
 • U legt het groene dak aan volgens wettelijke bouwregels;
 • Per m² kan minimaal 20 liter water worden opgevangen.

Wil je meer weten over de groendak subsidie in Apeldoorn? Bekijk de website van Gemeente Apeldoorn.